شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان، آماده ارائه خدمات نوین به مشتریان وفادار خود می باشد.
کارگزاری سهام پژوهان شایان
  • تهران، فرمانیه (خیابان شهید لواسانی)، تقاطع کامرانیه شمالی (بازدار)،
    جنب بانک پارسیان، پلاک 1، ساختمان کامرانیه، طبقه همکف، واحد 1
  • 8:00 - 17:00
    پنجشنبه ها تعطیل

فرم ها

فرم ها

فرم جدید عضویت

فرم مشخصات حقیقی

تعهدنامه جدید آنلاین

سوال آنلاین جدید

تعهدنامه جدید آنلاین 1-1

قرارداد جامع مشتری و کارگزار

فرم جدید عضویت

تغییر کارگزار ناظر حقیقی

قرارداد آنلاین

دستورالعمل ها

دستورالعمل اجرایی معاملات برخط 1

نظامنامه

دستورالعمل اجرایی معاملات برخط

شرایط انجام معاملات برخط

اهداف کیفی

ضوابط اجرایی سنجش توانایی مشتری