شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان، آماده ارائه خدمات نوین به مشتریان وفادار خود می باشد.
کارگزاری سهام پژوهان شایان
 • تهران، فرمانیه (خیابان شهید لواسانی)، تقاطع کامرانیه شمالی (بازدار)،
  جنب بانک پارسیان، پلاک 1، ساختمان کامرانیه، طبقه همکف، واحد 1
 • 8:00 - 17:00
  پنجشنبه ها تعطیل

شماره حساب ها

شماره حساب ها

 •  
  شماره حساب های معاملات بورس اوراق بهادار

  شعبه گاندی - 265

  شماره حساب : 0100262734000

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR390620000000100262734000

  شماره کارت : 6362147010006953

  بانک آینده 0100262734000 جاری(مشتریان)

  شعبه نیاوران - 108

  شماره حساب : 1-4480-2-108

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR580550010800200004480001

  ---

  بانک اقتصادنوین حافظ جاری108244801(مشتریان)

  شعبه نارنجستان - 4410

  شماره حساب : 1-6965788-43-4410

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR960630441004306965788001

  ---

  بانک انصار 1-6965788-43-4410 (مشتریان)

  شعبه کامرانیه - 1017

  شماره حساب : 2100004660000

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR950540101702100004660000

  ---

  بانک پارسیان کامرانیه 210004660000 (مشتریان)

  شعبه کامرانیه - 328

  شماره حساب : 1-14488578-110-328

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR900570032811014488578001

  ---

  بانک پاسارگاد 1-14488578-110-328 (مشتریان)

  شعبه کار - 96

  شماره حساب : 0156348430

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR240180000000000156348430

  ---

  بانک تجارت جاری 0156348430 (مشتریان)

  شعبه سرو - 849

  شماره حساب : 1-59659-40-849

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR220560084904000059659001

  شعبه بورس جاری 1-59659-40-849 (مشتریان)

  شعبه کامرانیه جنوبی - 525

  شماره حساب : 100100072275

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR670610000001001000072275

  بانک شهر 1001000072275 (مشتریان)

  شعبه جمهوری - 239

  شماره حساب : 0103489419008

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR640190000000103489419008

  بانک صادرات جمهوری 0103489419008(مشتریان)

  امام علی (ع) - 1107

  شماره حساب : 991092618

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR680160000000000991092618

  بانک کشاورزی جاری 991092618 (مشتریان)

  شعبه کامرانیه - 121

  شماره حساب : 1-464503-71-121

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR440640012100710464503001

  بانک گردشگری 1-464503-71-121 (مشتریان)

  شعبه بورس - 62059

  شماره حساب : 3370120393

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR150120000000003370120393

  بانک ملت بورس 33701203/93 (مشتریان)

  شعبه بورس اوراق بهادار - 695

  شماره حساب : 0106449534003

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR420170000000106449534003

  بانک ملی سیبا (1)0106449534003 (مشتریان)

  شعبه پردیس - 144

  شماره حساب : 349146044

  نوع حساب : جاری ، نقدی اوراق

  شماره شبا : IR090130100000000349146044

  بانک رفاه کارگران 349146044

 •  
  شماره حساب های معاملات بورس کالا و انرژی